Krogmodnet okse- og kalvekød

Oksekød er ikke bare oksekød. Kvaliteten afhænger blandt andet af dyrenes levevilkår, fodring og hvilken kvægrace, det kommer fra. Hos os får du krogmodnet okse- og kalvekød og som regel af kødkvæg fra danske kvægavlere.

I Danmark har vi mange dejlige kødkvægsracer med hver deres særpræg. Hos os finder du typisk kød fra racerne Limousine, Simmental, Hereford, Charolais, Aberdeen Angus og Skotsk Højland – en mangfoldighed af sorte, hvide røde, brune og brogede okser af hver sin race og med hver sin karakter.
Racernes levevis og muskelopbygning er forskellig. Nogle kan klare frost og sne. Andre har brug for mere omsorg. Nogle racer har lyst og magert kød, mens andet er mørkt og fedtmarmoreret.
Kødet fra én kvægrace er ikke nødvendigvis bedre end en anden, men kødet er forskelligt på samme måde, som der er forskel på rødvin, ost og kaffe.

Kødkvæg opdrættes fortrinsvis ved hjælp af amme køer, der går på græs om sommeren sammen med deres kalve.

Dejlig-sort-ko-720x468

Kylling, kalkun og landænder.

Kylling og kalkun
Vores hele kyllinger og kalkun er overvejende fra fransk opdræt. De fodres med foder, der er 100% vegetabilsk og helt uden vækstfremmere og kyllingerne er kødfulde, med en god struktur og meget brystkød. Læs mere om vores kyllinger og pris.

Ænder
Vores ænder er overvejende fra tysk opdræt. De har, ligesom den overvejende del at det øvrige fjerkræ vi sælger, nydt det frie liv på de grønne marker og med foder, der er 100% vegetabilsk og helt uden vækstfremmere.

Ænderne er kødfulde og har især meget brystkød. De lever i 16 uger, dobbelt så lang tid som normalt, så den gode smag når at sætte sig.

Når ænderne skal slagtes, hentes de hjem fra markerne og håndslagtes direkte på gården. Slagtningen foregår i kontrollerende menneskehænder – helt uden transport og stress.

Samtidig bliver dyrene tørslagtet. Det betyder længere holdbarhed og mindre risiko for spredning af eventuelle bakterier via vand. Efter slagtning luftkøles og modnes fjerkræet i kølerum, for at intensivere den gode smag.

Frilandsgrisen

Gris-aktiv-720x368

Aktiv Frilandsgris

Alt vores grisekød kommer udelukkende fra danske avlere og vi sælger stort set kun grisekød fra producenter godkendt til at producere Frilandsgrise.

Grise er meget aktive dyr. Det er vigtigt, at de har god plads at bevæge sig på.
Frilandsgrisene fødes i en hytte på Friland og ligger de første dage hos soen i hytten, men der går sjældent lang tid, før de bevæger sig ud på marken og leger med de andre grise. Der går ofte adskillige søer på samme mark, og grisene møder andre smågrise og andre søer uden for hytten. De har dog altid deres egen hytte, hvor de holder til og sover sammen med soen de første fem uger af deres liv.

Frilandsgris

’Frilandsgris’ er et registreret varemærke, godkendt i 1992, hvor kravene til hvordan dyrene skal have det, er udarbejdet i samarbejde med Dyrenes Beskyttelse, Friland
og producenterne af Frilandsgrise, og med ret til at blive mærket med betegnelsen ”Anbefales af Dyrenes Beskyttelse”. Der kan være forskel på produktionen mellem de enkelte producenter, men de skal altid som minimum leve op til de krav, som konceptet omkring Frilandgrisen kræver. Reglerne justeres løbende i takt med, at ny viden kan sikre og forbedre forholdene under opvæksten.
Efter fem uger flyttes grisene til en åben stald med halm. Staldarealet er ofte helt åbent med et halvtag over og med masser af halm, som grisene kan lege og sove i.

Efterhånden som grisene vokser får de brug for mere plads. De fordeles på andre stalde, som består af et indendørsareal, hvor der er halm på gulvet, og et udendørs areal, som de frit kan gå ud på, når de har lyst.

Udearealerne er normalt helt eller delvist overdækket af et halvtag, men der er stramme regler for, hvor meget taget må skygge. Det er vigtigt, at grisene altid har adgang til dagslys og frisk luft. Når udearealet overdækkes for at mindske gener fra regnvand, som blander sig med grisenes afføring, med markant større mængder gylle med deraf følgende miljø- og arbejdsmæssige gener.
Grise er meget sociale dyr og de ligger ofte og sover sammen – nærmest i bunker. Derfor vil du ofte kunne opleve, at mange grise er klumpet sammen i én del af stalden, mens den resterende del af stalden er næsten tom. Eller at de fleste grise er ude, mens næsten ingen er inde i stalden – eller omvendt.

 

frilandsgris-logo footer-db logo